Servicii

–         contabilitate primara, financiara, de gestiune pentru toate societatile comerciale

–         contabilitate in partida simpla/dubla pentru ONG-uri, asociatii de proprietari

–         certificarea bilanturilor

–         depunerea si/sau intocmirea declaratiilor fiscale lunare, trimestriale, semestriale, anuale

–         intocmirea fiselor fiscale ale angajatilor

–         planuri de afaceri si studii de fezabilitate pentru obtinerea finantarii proiectelor

–         consultanta pentru oportunitatile de finantare ale societatii, asociatiei

–         asistenta in obtinerea certificatelor constatatoare de la ONRC, asistenta pentru obtinerea cazierelor fiscale ale firmei

–         asistenta pentru intocmirea documentatiei  necesare accesarii unui credit bancar

–         asistenta pentru infiintare societati comerciale

–         asistenta pentru infiintare asociatii de proprietari

–         asistenta pentru infiintare ong-uri

–         expertize contabile extrajudiciare si judiciare